Skogsduvan

Skogsduvan har en gång varit den vanligaste duvan i Sverige men får idag se sig besegrad av ringduvan som är den mest förekommande duvan i Sverige idag. Blickar vi däremot söderut mot kontinenten kan vi notera att både Tyskland och Holland har väldigt många skogsduvor och där jagar man också duvan.

Läs mer

Skogsduva och ringduva – vad skiljer?

Ibland kan skogsduvan och ringduvan blandas ihop och frågan ”Vad var skillnaden nu igen?” är inte ovanlig att höra på fågelskådarplatser runtom i Sverige. För det första är skogsduvan mindre än ringduvan och halsfläckarna är gröna istället för ringduvans vita färg.

Skogsduvans kropp är blågrå med gröna inslag på halsen och ryggen i en karaktäristisk metallnyans.

Skogsduvans läte

Skogsduvans läte låter kort och gott som ”hu”, vilket upprepas titt som tätt.

Får man jaga skogsduvan?

Nej. I Sverige har skogsduvan tagits bort från den röda listan sedan tiotalet år tillbaka men det finns inga jakttider angivna då artens bestånd måste återställas helt innan det blir aktuellt.

Var häckar skogsduvan?

Visst kan namnet ge en ledtråd här. Skogsduvan uppehåller sig i löv- och blandskogar. Favoritstället är en ekskog eller aspdunge.

Boet byggs vanligen i olika slags håligheter som hål i murar, träd eller i en bergskreva. Själva boet är av enkel standard i form av lövträdspinnar och gräs. Det vanligaste scenariot är att honan lägger två ägg som ruvas i drygt två veckor. De matas i boet av krävmjölk innan de flyger i väg efter 25-30 dygn.

I motsats till ringduvan som ofta syns på fält, åkrar och i städer så är skogsduvan mer av de skyggare slaget och är därför lite svårare att få syn på.

Vad äter skogsduvan?

Kosten består av växtbaserad kost, exempelvis raps, bär, ärtor och ekollon. De söker vanligtvis efter föda på åkrar och fält.

Copyright © All Rights Reserved